Går du/ni och funderar på hur ni ska utveckla verksamheten? På kommande satsningar?

Kanske ska ni lansera en ny produkt/tjänst, bygga om/öppna en ny butik, agera på nyageografiska områden, börja sälja via en ny kanal.
Kanske göra affärsplanering eller konceptutveckling för kommande period?
Eller kanske skapa internt engagemang för ert redan befintliga kunderbjudande?

Oavsett vad du går och funderar på, tveka inte att kontakta oss. Välkommen!

Olof Nordqvist
+ 46 733 84 91 90

Olof Nordqvist