Starta hösten med att ta tag i dina utmaningar och möjligheter!

Hej! Jag tycker att höststart ofta brukar innebära möjlighet till omstart. Att med den energi och det perspektiv som sommaren givit, ta tag i utmaningar och möjligheter med ny kraft. Det kan handla om att ta tillvara en affärsmöjlighet, hantera ett problemområde, eller rent utav avsluta en riktig surdeg.

Vi stöttar företag – och dig – i sådana situationer. Vi gör det enkelt att ta tag i och lösa det. Tack vare vår långa erfarenhet och raka metoder, kan ni komma igång snabbt, och se de första resultaten inträffa fort. Vi förtydligar mål och åtgärder. Vi engagerar dina medarbetare. Vi inför konkreta nya arbetssätt. Vi coachar och utbildar. Vi löser upp hinder. Kort sagt: Vi säkerställer den förändring, utveckling och de resultat som ni vill åstadkomma. Vi leder hela processen om du vill, så att du kan fokusera på att stötta, coacha, skapa rätt förutsättningar och följa upp.

Nedan ser du några av de utmaningar vi stöttat och säkrat. Vilka frågor är aktuella för dig och ditt team att ta tag i nu i höst? Fundera en stund, så hörs vi direkt du vill.

Med vänliga hälsningar, Olof Nordqvist 0733-84 91 90

Konkreta exempel där vi säkrat resultat – vilka är aktuella hos dig?

De utmaningar vi stöttat är i grunden fyra typer: Ökad effektivitet – Ökade intäkter – Högre kundnöjdhet – Högre medarbetarengagemang. Här är några konkreta exempel på uppdrag:

  • Hur kan vi dra nytta av och få effekt av nya digitala lösningar – och nya arbetssätt? I samband med införande av nya digitala lösningar och nya arbetssätt, har vi säkrat resultat genom att öka insikt och involvera medarbetare – skapat verkligt intresse och engagemang. Tydliggjort Why och Whats in it for me. Därefter konkret stöttat nya arbetssätt: Identifierat behov av stöd och givit individuell coachning/stöttning.
  • Hur kan vi skapa ökat fokus på intäkter och försäljning? Där försäljnings- och kundarbetet inte nått önskade resultat, har vi säkrat genom dels en stärkt struktur i säljprocess, dels tränat förmågan att utveckla kundrelationer. Dessutom säkrat att ett värdefullt kund-erbjudande finns, som möter reella behov, och att säljarna känner starkt för detta. Workshop ”kundresor” och individuell säljcoachning, har genomförts.
  • Hur kan vi får bättre framdrift och jobba mer agilt i projekten? I projekt (och i funktioner) som inte uppnått önskade resultat och framdrift, har vi säkrat genom att stärka ledaren; jobbat med gruppdynamik och beteenden för väl fungerande team. Infört nya arbetsmetoder som är mer visuella och ger korta snabba resultat (agila). Dessutom stärkt stödet från sponsorn och säkrat åtagande från berörda funktioner.
  • Hur kan vårt team fungera ännu bättre? Hur kan vi lösa upp störningar/konflikter? I grupper som inte funkat, har vi tagit tempen på och intervjuat medarbetare och chef. Identifierat ”utmanande situationer” och jobbat direkt med teamet, för att öka förmågan till samarbete; hantera konflikter och ta/ge feedback. Haft trepartssamtal i enskilda fall. Stärkt chefen individuellt för fortsatt löpande ledarskap.
  • Hur kan jag delegera och göra mindre själv? Engagera mina medarbetare ännu mer? Där chefen ville ställa om från att ”göra själv” till att ”leda andra”, har vi först tydliggjort önskat läge, nuläge och upplevda hinder med chefen. Sedan gjort en ”omstart” med gruppen och enats om mål; hur jobba tillsammans; behovet av stöd från chefen; och vad medarbetarna själva kan/bör/får göra. Kompletterande individuell coachning.

Gör slag i saken – låt oss ses för ett kreativt möte

Gör det enkelt för dig att ta tag i din fråga. Låt oss boka ett möte där vi hjälps åt att fundera på din/er utmaning eller möjlighet. Vad vill ni konkret uppnå? Viktiga förutsättningar för att lyckas? Lämpligt sätt och arbetsprocess för att angripa? Vilket ev behov av externt stöd? Du når mig enkelt på 0733-849190.