MarketCoach vill vara Marknads-, Försäljnings- och Servicechefens bästa vän!

Som ansvarig för företagets intäkter, varumärke, image eller kundnöjdhet, kan man sannerligen behöva en vän ibland för att leverera på alla förväntningar. Någon som ibland bara är ett bollplank och ibland kliver in och gör konkreta insatser. Till exempel: Gör planer; Engagera medarbetare; Utvecklar koncept och varumärke; Skapar och implementerar nya arbetssätt; Ser till att det blir gjort. Det är därför vi finns: driva på eller aktivt bidra i ert utvecklingsarbete inom Marknad, Försäljning och Kundupplevelse.

Kort sagt, en vän i vardagen och för er utveckling!

Våra tjänster

Vi vill vara ditt, dina avdelnings, eller ert företags stöd för att leverera ökade intäkter, ökad kännedom, ökad kundnöjdhet – och dessutom ökad medarbetarnöjdhet. För det bästa vi vet är att hjälpa andra att nå sina mål! Och att utveckla nya lösningar. Vi gör det med 20 års erfarenhet på området och med coachens och entreprenörens arbetssätt – hjälpande, personligt och snabbt.

Vi erbjuder stöd, utveckling och resutat inom fem områden

a

MÅL &
PLANER

Nuläges- och behovsanalyser
Marknadsplanering
Affärsplanering

a

VARUMÄRKE
& VÄRDERINGAR

Förtydliga och paketera
Engagera och involvera
Stöd för genomförande

a

KONCEPT &
ERBJUDANDE

Förtydliga och paketera
Engagera och stödja säljare
Säljstödjande material

a

KOMMUNIKATION
& BUDSKAP

Skriva briefer och beställa
Formulera budskap
Bedöma kommunikation

a

ENGAGERA
MEDARBETARE

Träna Service & Sälj
Facilitera workshops
Individuell coachning

LÄR KÄNNA OSS – OCH VÅR PARTNER

Testa oss!

Bjud in oss till ett kostnadsfritt utvecklingsmöte. 1,5 timmes skapande samtal, och ett sammanfattande förslag som resultat

BOKA MÖTE

Lär känna vår partner

Lär känna In-&Utvecklingsbyrån – vår partner för kompetens- och verksamhetsutveckling.

In-&Utvecklingsbyrån

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Sedan starten har vi arbetat med många kunder och olika typer av uppdrag.
Bland våra uppdragsgivare återfinns bland annat dessa företag och verksamheter.