VÅRA VANLIGASTE UPPDRAG

Förändringsarbete kräver ofta flera samverkande delar. Vi jobbar i huvudsak med fem områden.
Alla genomförs med varierad och rolig pedagogik samt individuellt stöd till nyckelpersoner eller grupper.

a

TYDLIGGÖRA
MÅL & STRATEGI

Vi levererar:
a. Nuläges- och behovsanalyser
b. Affärsplanering
c. Målkarta och Förändringsplan
d. Skapande workshops

Så att alla vet:
Hit ska vi!
Så här når vi framgång!
Det här är planen!

a

FÖRSTÅ SITT
VARUMÄRKE

Vi levererar:
a. Förtydligat kunderbjudande – konkret innebörd för alla
b. Träning ”Leva sitt varumärke” samt Service&Sälj
b. Customer Journey – kundfokus

Så att alla vet:
Det här står vi för!
Det här gör skillnad!
Så här levererar vi det!

a

INVOLVERA
MEDARBETARE

Vi levererar:
a. Individuell målkarta
b. Väl fungerande team
c. Medarbetarträning
– beroende på era behov
d. Individuell coachning

Så att alla vet:
Det här ska, kan och vill jag!
Så här bidrar jag!
Så här leder jag mig själv!

a

LEDARSKAP
SOM STÖDJER

Vi levererar:
a. Samsyn på Ledarskap
b. Modererar workshops
c. Ledarträning/-utbildning – beroende på era behov
d. Individuell ledarcoachning

Så att ledare vet:
Så här leder vi och jag!
Så här visar jag vägen, och
skapar rätt förutsättningar!

a

SÄKRA
GENOMFÖRANDE

Vi levererar:
a. Involverande möten – tavelmöten
b. Visuell uppföljning
– levande KPIer
c. Förbättringsarbete
d. Förändringsledning

Så att alla vet:
Så här får vi det gjort!
Så här följer vi upp och lär!
Så här uppskattar vi!

LÄR KÄNNA OSS – OCH VÅR PARTNER

Testa oss!

Bjud in oss till ett kostnadsfritt utvecklingsmöte. 1,5 timmes skapande samtal, och ett sammanfattande förslag som resultat

BOKA MÖTE

Lär känna Prestationsbyrån

Lär känna Prestationsbyrån – vår partner i prestationsutveckling.

PRESTATIONSBYRÅN

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Sedan starten har vi arbetat med många kunder och olika typer av uppdrag.
Bland våra uppdragsgivare återfinns bland annat dessa företag och verksamheter.

CASE: LEVA SITT VARUMÄRKE

ICA Maxi kommunicerar vad man står för bl a genom sina Kundlöften – både extern och internt. För att skapa insikt, engagemang och förmåga hos alla medarbetare, skapade vi ICA Maxis egna Servicespel – ”Inga problem”. Här skapas lösningar på verkliga utmaningar – med kunder eller medarbetare – med lekfullt allvar.